Industria e Verës, Likeret - Laborator

Alcolyzer Wine Analyzing System

Photo: 

Te Dhenat

Sistemi për analizën e verës Alcolyzer Wine përdoret për të përcaktuar përmbajtjen e alkoolit të verës shpejt dhe me lehtësi. Kur kombinohet me një densimetër, Alcolyzer Wine përcakton në një cikël të vetëm parametrat si p.sh. përmbajtjen e ekstraktit. Metoda e patentuar për matjen e alkoolit NIR eliminon ndikimin e përbërësve të tjera në mostër dhe për këtë arsye garanton saktësi në rezultat.

Alcolyzer Plus Spirits Analyzing System

Photo: 

Te Dhenat

Analizo pijet alkoolike në mënyrë efikase dhe ekonomike në laborator si dhe në linjë të prodhimit duke përdorur Sistemin e analizimit të alkoolit me Alcolyzer Plus Spirits. Alcolyzer Plus Spirits përcakton përmbajtjen e alkoolit (35 deri 65% vol), ngjyrën, dhe vlerën pH të pijeve alkoolike. Kur kombinohet me një densimetër, sistemi gjithashtu përcakton ekstraktin total të mostrës.

Density Meters- DMA Generation M

Photo: 

Te Dhenat

DMA 5000 M është desnimetri më i saktë dhe cilësor në treg. Ai është ideal për përdorim në fusha të shumta dhe ofron një shumëllojshmëri funksionesh për laboratore. Klasi i parë i matjeve dixhitale te densitet të ofruara nga gjenerata Densimentri DMA 5000 M aplikohet në industri të ndryshme; për kontrollin e cilësisë, laboratore Universitare dhe shkencore, në organizatat e autoriteteve të standarteve. Kjo seri densimetri siguron lehtësi në përdorim duke ofruar një çmim atraktiv dhe gjithashtu duke siguruar nje transparencë të plotë të mbushjes së mostrës dhe proçesit të matjes.

CO2 Meter- CarboQC

Photo: 

Te Dhenat

CarboQC është një matës i lëvizshëm dhe i fuqishëm për analizën e pijeve. CarboQC jep rezultate të shpejta dhe të sakta të dioksidit të karbonit të tretur në pije. Kur kombinohet me paisjen mbushëse PFD Filling Device, kampioni merret direkt nga paketa e pijes në hapsirën e matjes se CarboQC - pa humbje të dioksidit të karbonit gjatë transferimit të mostrës.

Portable Density Meter- DMA 35

Photo: 

Te Dhenat

Densimetri Portable DMA 35 kryen matjen e densitetit dhe koncetrimit të kampioneve matës në një kohe të shkurter dhe është i lehtë në përdorim. Lehtësia në peshë dhe cilësia robuste e vetë aparatit e bën një produkt perfekt për matje në terren nga përdorues në industri të ndryshme. Densimetri portabël ka katër modele - DMA 35, DMA 35 Tag&Log, DMA 35 Ex dhe DMA 35 Ex Petrol – që ndryshojnë nga njeri-tjetri në ekranin lexues dhe materiali i kapakut mbrojtës për të rritur sigurinë në përdorim sipas industrive përkatëse.

Laboratory pH Meter

Photo: 

Te Dhenat

pH Metër 780 me Preçizion të Lartë

pH Metëri 780 është një paisje cilësore matëse e pH me Ione dhe ofron një gamë të gjerë funksionesh matëse. Përveç matjeve të përgjithshme të pH dhe funksioneve për matjen e temperaturave, pH Meter 780 është i pajisur me përzjerrës automatik, kalibrim disapikësh deri në 9 solucione kalibruese, metodë memorje dhe funksione të ndryshme monitoruese për kalibrime dhe të servisit. Testi i elektrodës automatike me përpushje GLP mundëson një vlerësim objektiv të elektrodës dhe nuk jep asnjë rrezultat të rastësishëm.  Besueshmëria dhe riprodhueshmëria e rrezultateve janë të garantuara.

Abbemat Performance Refractometers

Photo: 

Të Dhënat

Refraktometrat dixhitale Abbemat mundësojne matje te shpejte dhe jo-destruktive të indeksit refraktive. Ata janë të kalibruar nga fabrika me standardet zyrtare të Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Instituti Kombëtar i Metrologjisë të Gjermanisë). Rezultatet e indeksit refraktiv nga Abbemat 300/350 kanë një saktësi ± nd 0,0001; Abbemat 500/550 ofron një saktësi ± ND 0,00002.

Heating and Cooling Thermostatic Baths

Photo: 

Te Dhenat

Thermostat Ekonomik në Laborator nga -50°C deri në 200 °C

Sistemi i ri ECO është një vazhdim i suksesit të mahnitshëm të linjës Ecoline nga LAUDA. Ka inovacione dhe zhvillimet në veçanti në lidhje me një varg veçorish si dhe lehtësimin e përdorimit. Të dy kokat e kontrollit, Silver ECO dhe Gold ECO, kanë një pompë të fuqishme për qarkullim me kapacite pompë 30 për qind më të larta në krahasim me modelet e paraardhëse..

Oxygen Meter- OxyQC

Photo: 

Te Dhenat

Oksigjen Metri OxyQC mat saktësisht sasinë e oksigjenit të tretur në pije. Matja nuk influencohet nga prania e gazeve të tjera të tretur të pranishëm në kampionin matës, gjë që rrit domosdoshmërinë për monitorimin e përmbajtjes së oksigjenit.

Portable pH Meter

Photo: 

Të Dhënat

826 pH Metri Portabël është një paisje praktike dhe shumë e lehtë për tu përdorur. Paisja kryen komunikim wireless dhe infrared për transmetimin e të dhënave në printer apo kompjuter. Shumëllojshmëri funksionesh si p.sh. mënyra të ndryshme futje për përdoruesit apo identifikim mostash, kalibrim 3-pikësh me njohje automatike të solucionit kalibrues, si dhe funksione të ndryshme të monitorimit që lejojnë përpushje me GLP të punoj pothuajse në çdo vend.